Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Archeologen nauw betrokken bij graafwerken

Op de werf van Hof van Saeys, het terrein site van de voormalige abdijschool, werkt hoofdaannemer Cordeel aan de voorbereiding van een bouwput. In een historische stad als Dendermonde gebeurt dat natuurlijk in samenspraak met archeologen. De deskundigen van ABO Archeologie & Erfgoed kijken bij het afgraven van de grond toe of er ondergronds nog […]