Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Einde grondwerken Hof van Saeys in zicht

Langs de Dijkstraat heeft de werf van Hof van Saeys een vlucht vooruit, maar vooral in de diepte genomen: de graafmachines hebben de grond tot op 7 meter uitgegraven, en dat volstaat voor de toekomstige ondergrondse publiek-private parking van twee niveaus. De overige grondwerken zullen afgerond zijn rond de start van de kerstvakantie. Op vrijdag […]