Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Einde grondwerken Hof van Saeys in zicht

Langs de Dijkstraat heeft de werf van Hof van Saeys een vlucht vooruit, maar vooral in de diepte genomen: de graafmachines hebben de grond tot op 7 meter uitgegraven, en dat volstaat voor de toekomstige ondergrondse publiek-private parking van twee niveaus.

De graafmachine heeft het diepste punt bereikt voor de toekomstige ondergrondse parking.

De overige grondwerken zullen afgerond zijn rond de start van de kerstvakantie. Op vrijdag 24/12 sluit aannemer Cordeel de werf af, gedurende de hele kerstvakantie zal er geen activiteit zijn op de site.

Aan de kant van de Oude Vest is al een volgende stap gezet: de vloerplaat van één van de bouwvolumes is al klaar, de eerste contouren van Hof van Saeys worden dus stilaan zichtbaar.

De vloerplaat van één van de woonvolumes: de contouren van Hof van Saeys worden zichtbaar.

Na een rustperiode van twee weken hervatten de werkzaamheden opnieuw op maandag 10 januari, met het plaatsen van de betonnen boorpalen. Het maken van de palen gebeurt met een paalmachine waarop een grote boor staat. Die boort tot op 10 meter diepte en brengt bij het draaien de grond naar boven. Eens de boor op diepte is, wordt de uitgraving opgevuld met beton. De indrukwekkende ingreep resulteert in zeer solide betonnen funderingselementen die de stabiliteit garanderen van de toekomstige bouwvolumes van Hof van Saeys.

Uplace plaatste intussen ook een verkoopskantoor waar geïnteresseerden meer informatie kunnen verkrijgen over de beschikbare nieuwbouwappartementen van Hof van Saeys. Momenteel is 50% van de 103 units reeds verkocht. Wie een afspraak wenst te maken, vindt de contactgegevens terug op de website van Hof van Saeys.

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de