Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Bewonersvergadering over parkeren op de Oude Vest

De herinrichting van de Oude Vest is een unieke kans om de binnenstad een nieuw aanzicht te geven. “Mobiliteit is hierbij belangrijk. We willen plaatselijk verkeer zoveel mogelijk geleiden en de zachte weggebruiker prioriteit geven”, aldus de stad vandaag in een mededeling. Dit houdt onder meer in dat enkel kortparkeren zal mogelijk zijn op de […]