Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Bewonersvergadering over parkeren op de Oude Vest

De herinrichting van de Oude Vest is een unieke kans om de binnenstad een nieuw aanzicht te geven. “Mobiliteit is hierbij belangrijk. We willen plaatselijk verkeer zoveel mogelijk geleiden en de zachte weggebruiker prioriteit geven”, aldus de stad vandaag in een mededeling.

Dit houdt onder meer in dat enkel kortparkeren zal mogelijk zijn op de Oude Vest. Op de Oude Vest worden een 25-tal betalende parkeerplaatsen voorzien waar men maximum 30 minuten kan parkeren.

Het deel van de Oude Vest tussen de Lindanusstraat en de Brusselsestraat wordt een voetgangerszone van ongeveer 230 meter lang. Een bewoner uit dit deel van de Oude Vest met een private parkeerplaats krijgt altijd toegang. Een bewoner zonder garage of privéparkeerplaats krijgt maximum 30 minuten om te laden en te lossen.

“Deze herinrichting heeft ook gevolgen voor het bewonersparkeren in de omgeving. We begrijpen dat deze aanpassing bezorgdheden met zich meebrengt. Om te verzekeren dat elke bewoner een parkeerplaats heeft overdag, ´s avonds en ´s nachts, hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht en voorstellen uitgewerkt”, aldus de stad.

“Vanaf de start van de werken aan de Oude Vest worden alle straten waar momenteel gratis parkeren toegelaten is met een Europese parkeerschijf (blauwe zone) omgevormd naar zones die exclusief voorbehouden zijn voor voertuigen van bewoners met een bewonerskaart. Hierdoor komt er in deze straten ruimte vrij voor buurtbewoners. Het gaat om deze straten: Lindanusstraat, Nijverheidsstraat, Zwijvickstraat, Weldadigheidsstraat, Leo Bruynincxstraat, Sint-Jacobstraat, Molenstraat, Begijnhoflaan (deel blauwe zone), Sint-Rochusstraat, Sint-Jorisgilde, Gildenhof.”

“Deze regeling zal geldig zijn van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Voor 9 uur en na 18 uur is het parkeren in deze straten vrij, zodat ook bezoekers of familie van bewoners zich op dat ogenblik in de buurt kunnen parkeren.”

Abonnement aan 250 euro per jaar

“Van zodra parking Hof van Saeys opgeleverd is, kunnen buurtbewoners een parkeerabonnement kopen voor de parking Mechelsepoort (enkel ondergronds deel) of voor de nieuwe parking Hof van Saeys. Dit abonnement is enkel geldig op week- en zaterdagen van 18 tot 9 uur en op zondag.”

“De kostprijs van dit abonnement wordt vastgelegd op 250 euro per jaar of 25 euro per maand. Tot en met 2025 zal het lokaal bestuur voor 50% financieel tussenkomen in de kostprijs, waardoor u als bewoner de eerste jaren slechts 125 EUR/jaar of 12,5 EUR/maand betaalt.”

“De plaatsen worden daarbij aanvankelijk gelimiteerd, zodat bijvoorbeeld ook klanten van de frituur op de Oude Vest of bezoekers van bewoners nog een parkeerplaats kunnen vinden in de parkeergebouwen. Het abonnement is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van de Oude Vest. Indien er nog capaciteit over blijft, kan het eventueel ook uitgebreid worden naar bewoners uit omliggende straten, waar de parkeerdruk ’s nachts het hoogst is.”

Bewoners kunnen op dit voorstel reageren tot maandag 28 februari via oudevest@dendermonde.be of per brief naar ‘Administratief Centrum, t.a.v. dienst mobiliteit, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde’.

Op donderdag 24 februari vindt in het Administratief Centrum ook een bewonersvergadering plaats. “Tijdens deze vergadering worden de voorstellen toegelicht en gaan we verder in dialoog”, besluit de stad.

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de