Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Inname openbaar domein gepland op 18 augustus

Woensdag 18 augustus wordt de nodige werfsignalisatie geplaatst voor de inname van het openbaar domein ten behoeve van het bouwproject Hof van Saeys.

Deze innames betreffen zowel de kant van de Oude Vest als die van de Dijkstraat; De beide innames werden vergund met de volgnummers 1334986 voor de Oude Vest en 1340943 voor de Dijkstraat.

Lees ook