Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De nieuwe aanvraag werd ingediend bij de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 7 mei 2024. Bij goedkeuring van het dossier door de provincie zal het openbaar onderzoek, dit loopt 30 dagen, plaatsvinden in juni en juli 2024. Uiterlijk eind november 2024 verwachten we de finale beslissing van de provincie over deze omgevingsvergunning voor de Oude Vest. We hopen op een doorstart in dit dossier om van de Oude Vest opnieuw een stadsparel te maken”, aldus het lokaal bestuur.

In afwachting van een volledige herinrichting, verbetert de stad alvast de verkeersveiligheid op de Oude Vest en wil men tegelijk meer ruimtegevoel creëren. “Hiervoor nemen we een aantal tijdelijke maatregelen. We voorzien meer groen, extra zitbanken en meer fietsparkeerplaatsen. De stad krijgt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.”

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de

Voetpad aan Hof van Saeys vrijgegeven

Het voetpad ter hoogte van het bouwproject Hof van Saeys is opnieuw beschikbaar. Sinds het begin van de werken werden voetgangers verplicht