Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Werfverkeer Hof van Saeys

Aannemer Cordeel laat weten dat tot eind deze week tijdelijk meer werfverkeer de site van Hof van Saeys oprijdt langs de kant van de Dijkstraat. Dat is nodig omdat de toegang van de Oude Vest momenteel moeilijk bereikbaar is. Het bouwteam kijkt er sowieso op toe dat het werfverkeer zich enkel op de vrijgemaakte zone in de Dijkstraat begeeft om de doorgang zo min mogelijk te hinderen.

Watertoevoer tijdelijk onderbroken

Recent diende de watertoevoer tijdelijk onderbroken te worden rond de werf van Hof van Saeys. Bij de graafwerken werden enkele oude aftakkingen van de waterleiding geraakt. Om een groter lek te voorkomen diende de toevoer tijdelijk afgesloten te worden. Aannemer Cordeel en projectontwikkelaar Uplace wensen zich bij de omwonenden te verontschuldigen voor het ongemak dat deze ingreep met zich meebracht.

Lees ook