Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Proefputtenonderzoek op de Oude Vest

In een mededeling laat het stadsbestuur vandaag weten dat het een proefputtenonderzoek toelaat op de Oude Vest. “De Oude Vest is een plaats met veel geschiedenis. In het kader van de herinrichting van de Oude Vest willen we onderzoeken welke historische schatten er mogelijk verborgen liggen. Wat wil dit concreet zeggen? In de periode oktober – november 2022 zullen, gefaseerd, 21 proefputten worden gegraven op de Oude Vest. Tijdens dit proefputtenonderzoek brengt de archeoloog in kaart of er waardevol erfgoed aanwezig is. In een tweede fase komen de archeologische opgravingen, alleen op de plaatsen waar waardevol historisch materiaal vastgesteld is”, aldus het bestuur. “Binnenkort zal onze aannemer de markeringen van de proefputten, met straatverf, aanbrengen. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zullen de werken gefaseerd gebeuren.”

Lees ook

Voetpad aan Hof van Saeys vrijgegeven

Het voetpad ter hoogte van het bouwproject Hof van Saeys is opnieuw beschikbaar. Sinds het begin van de werken werden voetgangers verplicht