Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Stadsbestuur zoekt “binnen de krijtlijnen van het ontwerp” naar oplossingen

Afgelopen week meldde de stad Dendermonde de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest werd goedgekeurd. “Maandag 19 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 24 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 petitie ondertekend door 1.101 personen”, […]

Subsidies voor duurzame Oude Vest toegekend

De stad laat weten dat van de Vlaamse overheid subsidie ontvangt voor een duurzame herinrichting van de Oude Vest. “Op 9 september 2022 werd het subsidieprogramma 2022 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op dit programma werd ook de herinrichting van de […]