Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Stadsbestuur zoekt “binnen de krijtlijnen van het ontwerp” naar oplossingen

Afgelopen week meldde de stad Dendermonde de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest werd goedgekeurd.

“Maandag 19 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 24 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 petitie ondertekend door 1.101 personen”, aldus de stad.

“Alle bezwaarschriften werden onderzocht en behandeld. De goedkeuring omvat het principieel akkoord met het voorgestelde ontwerp. De Oude Vest wordt in drie delen verdeeld, elk met een andere functie en karakter, maar toch vormen ze samen één geheel.”

  • Deel 1 bevindt zich tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat/Dijkstraat. Dit deel wordt de hoofdingang van de Oude Vest en er komen fietssuggestiestroken.
  • Deel 2 loopt van Sint-Jacobstraat tot Lindanusstraat en wordt een ‘erf’ waar de auto te gast is.
  • Deel 3 tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat wordt een voetgangerszone. Deze zone is ongeveer 230 meter lang.

“De duurtijd van de volledige infrastructuurwerken schatten we op 2 jaar. Tijdens de uitvoering van de werken willen we maximaal inzetten op bereikbaarheid van winkels, horeca, vrije beroepen, ondernemingen en woningen. Het aantal parkeerplaatsen, tijdens de werken, willen we zo veel mogelijk behouden. Ook voor de marktkramers voorzien we oplossingen. De werken zullen in fasen uitgevoerd worden. Wanneer er in een bepaalde zone/fase gewerkt zal worden, blijft het overige deel van de Oude Vest bereikbaar en toegankelijk. Bij afwerking van een fase, wordt deze zone onmiddellijk in gebruik genomen.”

“We begrijpen dat er nog bezorgdheden zijn, hierover gaan we in dialoog met onder meer de handelaars. Waar mogelijk, binnen de krijtlijnen van het ontwerp, zoeken we oplossingen.”

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de