Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Subsidies voor duurzame Oude Vest toegekend

De stad laat weten dat van de Vlaamse overheid subsidie ontvangt voor een duurzame herinrichting van de Oude Vest. “Op 9 september 2022 werd het subsidieprogramma 2022 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op dit programma werd ook de herinrichting van de Oude Vest opgenomen. De subsidies zullen we gebruiken voor de heraanleg van de riolering en de daaraan verbonden bronmaatregelen voor regenwater. Bronmaatregelen voor regenwater zijn initiatieven om regenwater zoveel mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door hergebruik, infiltratie, buffering of andere”, klinkt het.

“De Oude Vest past zich aan onder én boven de grond. Er is gekozen om al het hemelwater in de Oude Vest bij te houden. Daar waar mogelijk zal het regenwater in een open bedding worden gehouden, zodat dit een speels element vormt in het ontwerp. Enkele (groene) delen in de straat worden waterdoorlatend, zodat het water in de bodem kan sijpelen. Stad Dendermonde kiest bewust voor een klimaatvriendelijke en duurzame Oude Vest.”

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de