Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Subsidies voor duurzame Oude Vest toegekend

De stad laat weten dat van de Vlaamse overheid subsidie ontvangt voor een duurzame herinrichting van de Oude Vest. “Op 9 september 2022 werd het subsidieprogramma 2022 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op dit programma werd ook de herinrichting van de Oude Vest opgenomen. De subsidies zullen we gebruiken voor de heraanleg van de riolering en de daaraan verbonden bronmaatregelen voor regenwater. Bronmaatregelen voor regenwater zijn initiatieven om regenwater zoveel mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door hergebruik, infiltratie, buffering of andere”, klinkt het.

“De Oude Vest past zich aan onder én boven de grond. Er is gekozen om al het hemelwater in de Oude Vest bij te houden. Daar waar mogelijk zal het regenwater in een open bedding worden gehouden, zodat dit een speels element vormt in het ontwerp. Enkele (groene) delen in de straat worden waterdoorlatend, zodat het water in de bodem kan sijpelen. Stad Dendermonde kiest bewust voor een klimaatvriendelijke en duurzame Oude Vest.”

Lees ook

Voetpad aan Hof van Saeys vrijgegeven

Het voetpad ter hoogte van het bouwproject Hof van Saeys is opnieuw beschikbaar. Sinds het begin van de werken werden voetgangers verplicht