Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Voorbereiding bouwput Hof van Saeys

Vrachtwagens brengen deze week gerecycleerd steenpuin aan op de werf van Hof van Saeys om tijdelijke werfwegen aan te leggen. Het steenpuin zorgt voor een stevige ondergrond, want de komende weken gaat een indrukwekkende Soilmix-machine aan de slag om de zogenaamde beschoeiing van de werfput aan te brengen. Die beschoeiing is een water- en grondkerende wand, rondom de toekomstige ondergrondse parking. Ze zorgt ervoor dat de omliggende grond en het grondwater stabiel blijft.

Spectaculaire onderneming

Om de beschoeiing te verwezenlijken worden dinsdag 17 augustus twee boorfrezen op de Soilmix-machine gemonteerd. Die frezen zullen de grond indraaien, en dat tot ongeveer 22 meter diep. Een spectaculaire onderneming dus! De frezen vermengen over de hele diepte de bestaande grond met cement. De ondergrondse wand is klaar van zodra de mix van grond en cement uitgehard is, waarna het uitgraven van de bouwput kan starten. Deze techniek biedt het grote voordeel dat ze geen trillingen veroorzaakt. De hinder beperkt zich daardoor tot het geluid van de motor, vergelijkbaar met die van een graafkraan.

Vier werfdagen per week

Deze fase van de werkzaamheden zal zo’n zes weken duren. De aannemer die de beschoeiing realiseert, werkt vier dagen per week, van dinsdag tot en met vrijdag, ongeveer van 7 tot 19u.

Heb je vragen over de werf? Stuur een mailtje naar info@uplace.eu en men helpt je zo snel mogelijk verder!

Vrachtwagens brengen gerecycleerd steenpuin aan voor de aanleg van werfwegen.
De werfwegen zijn nodig om de beschoeiing te realiseren, een water- en grondkerende wand, rondom de toekomstige ondergrondse parking. Ze zorgt ervoor dat de omliggende grond en het grondwater stabiel blijft.
Dinsdag 17/8 worden twee grote frezen gemonteerd op de Soilmix-machine. Die vermengt tot ongeveer 22 meter diepte grond met cement. Eens uitgehard is de beschoeiing klaar en kan de bouwput gegraven worden.
Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de