Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Stand van zaken omgevingsvergunning Oude Vest

Maandag 19 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Tijdens de wettelijke voorziene beroepstermijn werd beroep aangetekend tegen de beslissing tot omgevingsvergunning. Door de aantekening van dit beroep werd het dossier, zoals wettelijk voorgeschreven, in behandeling genomen door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De deputatie is in dit beroepsdossier binnen de haar toegewezen termijn niet tot een beslissing gekomen. Hierdoor blijft de omgevingsvergunning, afgeleverd door het college op maandag 19 september 2022, van kracht.

Lees ook

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *