Blijf op de hoogte van de geplande werken op de Oude Vest in Dendermonde.

Herinrichting Oude Vest start niet voor eind 2024

Het stadsbestuur liet gisteren weten dat de herinrichting van de Oude Vest sterke vertraging oploopt.

Deze week werd het college van burgemeester en schepenen namelijk in kennis gesteld van het verzoek tot nietigverklaring van de omgevingsvergunning. Dit verzoek werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eén van de redenen voor dit verzoek tot nietigverklaring is het zogenaamde ‘Wasserij-arrest’ waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat een college van burgemeester en schepenen niet langer mag beslissen over eigen, gemeentelijke projecten als deze project-MER-screeningsplichtig zijn.

In een MER-screening worden de effecten van een project op de omgeving onderzocht. Het oordeel en arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staan los van het project Oude Vest, maar de uitspraak van de rechter kan wel degelijk impact hebben op deze vergunning, net als op vele andere ingediende projecten van andere steden en gemeenten. Bij het afleveren van de vergunning door het college op 19 september 2022, was het ‘Wasserij-arrest’ nog niet van kracht. Door dit arrest komen vele vergunningen op de helling.

Stad Dendermonde blijft ervan overtuigd dat het voorstel tot herinrichting van de Oude Vest een meerwaarde én noodzakelijk is voor Dendermonde en betreurt de procedureslag. Stad Dendermonde zal de uitspraak voor de Raad van Vergunningsbetwistingen niet afwachten, maar zal een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Dit lijkt ons de snelste weg om het project te realiseren. Helaas lopen we hierdoor wel vertraging op in de vooropgestelde timing. Concreet betekent dit dat de werken niet zullen aanvatten voor eind 2024.

Lees ook

Nieuwe geldautomaat aan Hof van Saeys

Batopin, beheerder van de geldautomaten of CASH-punten, zal tegen eind volgend jaar op 970 locaties in ons land nieuwe geldautomaten uitrollen. Ook

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het plan voor de herinrichting van de Oude Vest sterke juridische vertraging opliep, werkte de stad aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. “De

Veiligheid en parkeren op de Oude Vest

Dinsdag 7 november 2023 presenteerde de stad een aantal parkeer- en veiligheidsmaatregelen voor de Oude Vest aan de middenstandsraad. Ingrepen die de

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *